NYE ARTER, TRUSLER & SISTE NYTT – MOSEKURS #4

NYE ARTER, TRUSLER & SISTE NYTT MOSEKURS #4

Hvilke nye arter er oppdaget? Hvordan står det til med mosene våre? Nye navn har kommet og ny rødliste er på vei.

Torbjørn Høitomt forteller om moser som nylig er påvist i Norge og navneendringer som følge av ny europeisk sjekkliste for moser. I tillegg kan vi by på litt informasjon fra arbeidet med ny norsk rødliste for arter.

Dette er fjerde episode i en serie på fire holdt av Moseklubben i Norsk Botanisk forening. Serien vil etter hvert bli tilgjengelig på vår Youtube-kanal.

Oppmøtested

På selvvalgt komfortabelt sted med internettilgang. Trykk på lenken i teksten over eller bruk Zoom-rommets "Meeting ID": "947 4317 1079" eller nettadressen: https://www.zoom.us/j/94743171079