Lav- og mosedag

Vi starter sesongen med en halv dags opplegg om lav og moser. Feltarbeid (kl. 1300-1600) og Laboratoriearbeid (kl. 1700-2000).

Del I (kl. 1300-1600): Innsamling og studier i felt. Test av felt-pc til kartlegging. Oppmøte på parkeringsplass Landåsen/Vabakkjen (nærmere beskrivelse under).
Del II (kl. 1700-2000): Arbeid med innsamlet materiale på Høgskolens naturfagsal (kart). Bruk av bestemmelseslitteratur, mikroskoper og stereoluper for artsbestemming.

Opplegget er i regi av kartleggingsgruppa, men er åpen for alle medlemmer og andre interesserte!

En kan velge å være med på del I, del II eller begge delene. Det blir enkel middag (gratis) på MacDonald, Heiane, for de som deltar hele dagen – og som ønsker det.

Påmelding til Alf Harry på alf.harry@botaniskforening.no. Oppgi om du blir med hele dagen, eller bare del I eller II.

Bildet er et utsnitt av et større bilde. Det er tatt av Asbjørn Erdal og viser storbergrotmose som er vanlig på kalkrike fjell i Sunnhordland.

Oppmøtested

Del I, kl. 1300: Parkeringsplass Landåsen/Vabakkjen (se kart under). Dersom du følger E39, ta av ved rundkjøring og inn på vei 544. Da har du parkeringsplassen på venstre hånd. Kjør rett fram gjennom 1. rundkjøring, og ta av første vei til venstre. Del II, kl. 1700: Oppmøte på Høgskolen på Rommetveit, naturfagsalen (se link til kart i teksten over)