AVLYST PGA CORONASMITTEN: Lav- og mosetur.

AVLYST!

Årets første tur går til Nesskogen v/Sagvåg på Stord. Dette er turen for de som venter utålmodig på våren.

Turen går i småkupert terreng med blandingsskog av furu. På turen vil vi se på sjeldne lav karakteristisk for temperert regnskog og vanlige moser. Vi ser også på en del karplanter og vintergrønne bregner.

For å sikre parkeringsplass for alle bilene ved Nesskogen, har vi felleskjøring fra Digernes

Turens vanskelighetsgrad: middels tur.

  • Lett tur: Hovedsaklig langs gode stier/veier.
  • Middels tur: Noe kupert terreng, gjerne utenom stier. Kan være småkupert kystlynghei eller -skog.
  • Vanskelig tur: Hele eller deler av turen med tildels sterkt kupert terreng.

Oppmøtested

For å sikre parkering for alle ved Nesskogen, blir det oppmøte ved parkeringsplass på Digernes, Stord, nord for miljøtunellen (E39) kl. 1200.