Mølen. Også for rullestolbrukere

Denne dagen går vi langs veiene ute på artsrike Mølen og ser hva vi finner.

Oppmøte på Skottebrygga kl 1100 for samkjøring med kjørespleis eller P-plass Mølen 1130.

Turen varer 3 – 4 timer og vi tar en mat/kaffepause på egnet sted.

Ved spørsmål om turen kontakt turleder.

Velkommen!

Oppmøtested

På Skottebrygga i Larvik møtes de som vil samkjøre til avreise kl 1100 eller møt opp kl 1130 på P-plass Mølen