Mogop og fioler i Hole

Vi skal se etter mogop og fioler (sandfiol, bakkefiol og lodnefiol) på Burudåsen ved Hårum, ved Steinsfjorden og Bønsnestangen ved Tyrifjorden. Vi skal gå i lett og tørt terreng. Ta med mat og drikke til en pause underveis.
Oppmøte: på parkeringsplass ved Circle K bensinstasjonen (Holeveien 1739), Kråkevika ved Steinsfjorden kl.11:00. Derfra felles transport med privatbiler til aktuelle lokaliteter i området.
Offentlig transport: bussrute 200 (Hønefossbussen). Gå av på holdeplass Vik E16, ankomst kl. 10:38. Derfra 600 meter å gå til oppmøtestedet.
Varighet: til ca. kl. 15:00
Turleder: Marianne Moe (916 17 631)