Mispelfloraen i planterike Mosterhamn

Vår «tradisjonelle» fellestur sammen med Rogaland Botaniske Forening går i år til Mosterhamn.  Vi ser på mispelfloraen og annen flora i det planterike Mosterhamn, Bømlo.

Oppmøte kl. 1300 ved Moster gamle kirke.