Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Kartleggingstur til Juldalen, Verdal kommune

Siste oppdatering:

For alle som kommer fredag blir det kartlegging i nærheten av Bryggneset.

Hovedkartleggingen starer lørdag kl. 09:00 fra Bryggneset.
Vi konsentrerer oss om karplanter, men tar gjerne med også andre artsgrupper om vi finner noe interessant.
Kartleggingen fortsetter nord for rikmyra der registreringen ble avsluttet sist, med de to kilometerrutene vist her:

På søndag starter vi til samme tid, og ser nærmere på hva vi finner i sørskråningene nord for vegen og avslutter ca. kl. 14:00 (?) :

______________________________________________________________________________

Vi fortsetter karplantekartleggingen i Verdal etter et par års koronapause, med videre undersøkelser i Juldalen.
Juldalen ble valgt fordi det er få registreringer gjort tidligere i området.
Det er ikke ekstremt rikt terreng, men det ble funnet enkelte rikmyrer med interessant flora.
Rapport fra registreringene i 2020 finnes på:
https://sabima.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2020/11/Kartleggingsnotat-7-2020-Florakartlegging-i-Verdal.pdf

Vi har reservert Bryggneset til innkvartering. Det er bilveg helt fram, og solcellestrøm.
Det er 8 sengeplasser, men det er plass til noen flere på golv og eventuelt telt utenfor.
https://www.artsobservasjoner.no/Share/ViewSightingAsMap/7298642/69BC3034

Bryggnesset

Oppmøtested

Vi planlegger felleskjøring fra Trondheim

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.