Midt-norsk lokalfloraprosjekt: Kartleggingstur rundt Lustadvatnet, Steinkjer kommune

I år legges kartleggingsturen til Steinkjer kommune, i området rundt Lustadvatnet, fra fredag16. til søndag 18. august.

Det er en del kalkrik berggrunn sørøst i området (blått på geologikartet), med mulighet for mange og interessante arter.
Deler av området faller inn under Storgaulstadhøgda-Trollfossklompen naturreservat.
I Artskart ser vi at det allerede er gjort noen registreringer, men det er mye ugjort i området.

Vi har reservert Lustadstua som base. Det er bilveg helt fram, og seks sengeplasser.
(De seks først påmeldte får sengeplass, resten får ligge på gulv – evt. telte utenfor.)
Mer info om hytta her.

Turen passer både for botaniske nybegynnere og mer erfarne.
Den er en fin mulighet til å lære flere arter og treffe andre botanisk interesserte.
Turen er gratis (støttet av SABIMA), og vi vil forsøke å organisere samkjøring.

Oppmøtested

Ved Lustadstua, fredag 16.august, fra kl. 18:00.