Luking av fremmede arter på Nakholmen, Oslo

Dragehode er en sjelden plante som trues av gjengroing. Vi luker grav- og sibirbergknapp. Etter retur til Oslo sentrum byr foreningen på lunsj til alle deltakere.

Oppmøte: Aker brygge, plattform E. NB! båten går kl. 10.00 (sjekk rutetider for evt. endringer).

Dugnadsleder: Ivar Holtan (900 17 120)