Lukedugnad på Nakholmen

Dragehode er en sjelden plante som trues av gjengroing. På dugnaden luker vi bort grav- og sibirbergknapp. Etter retur til Oslo sentrum byr foreningen på lunsj til alle deltakerne. Velkommen til en hyggelig og sosial formiddag for å ta vare på sjeldne arter på kalktørrberg.

Oppmøte: Aker brygge, plattform E, båtrute B1 Øyene kl. 10.00
Dugnadsleder: Ivar Holtan (900 17 120)