Lukedugnad på Hovedøya, Oslo

Vi fortsetter lukingen fra i fjor av gravbergknapp Phedimus spurius som fortrenger den naturlige
floraen på kalkbergene. Bevertning til de som deltar, enten som en lunsj eller etter endt dugnad. Arbeidet går ut på å luke så mye gravbergknapp som mulig. Ta med noe å sitte på under lukingen – det er bedre å sitte og luke enn å stå bøyd.

Dugnadsleder: Geir Arne Evje (976 82 909), garev[at]online.no

Oppmøte: Aker brygge, plattform E. Vi reiser med båtrute B4 Gressholmen som går kl. 10:30.
Ankomst Hovedøya kl. 10:38.
Har du reiseutgifter for å komme til Oslo eller til Hovedøya? Da får du disse dekket! Ta vare på
billett/kvittering.