Lukedugnad mot gravbergknapp på Hovedøya

Vi forsøker på kort varsel en ny lukedugnad mot gravbergknapp på Hovedøya. Vi gjennomfører dugnaden hvis minst én melder seg på, i tillegg til dugnadsleder. Etter dugnaden spanderes et godt måltid inne i byen til eventuelle deltagere.
Frammøte: Aker brygge, plattform F, rute B1 kl. 13.00
Retur fra Hovedøya kl. 15.49, til Aker brygge kl. 15.58.
Dugnadsleder: Geir Arne Evje
OBLIGATORISK påmelding: SMS til 97 68 29 09, senest onsdag 22.09 kl. 10.00

Oppmøtested

Aker brygge, Plattforrm F, båtrute B1

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.