Sensommerdag på Krokskogen – i P. Chr. Asbjørnsens fotspor.

Vi kjører opp til parkeringsplassen ved Damtjern, og prøver å gå så langt som til myrene ved Atjern. Denne dagen har vi fokus på moser og lav, og det er fullt lovlig å kikke på sopp også.

TA MED LUPE

Jeg er mye i dette området, men utelukkende vinterstid på ski. Hva som vokser her om sommeren, vil være en like stor overaskelse for meg som for dere.
Det jeg ihvertfall kan si, er at Krokskogen er et utrolig vakkert skogområde, og vel verdt et besøk.
Når det gjelder kunnskapsnivå om lav og sopp, så håper jeg dere er klar over at turlederen ikke kan så mye om dette (heller), men satser utelukkende på turdeltagerne.
Velkommen skal dere være. Ta med rikelig med matpakker og drikke.

Mvh Kristin B

Foto: Elin Viker Thorkildsen

Oppmøtested

Møtested: Stubdal krysset ved Åsa i ved Steinsfjorden.