Sensommerdag på Krokskogen – i P. Chr. Asbjørnsens fotspor.

Vi kjører opp til parkeringsplassen ved Damtjern, og prøver å gå så langt som til myrene ved Atjern. Denne dagen har vi fokus på moser og lav, og det er fullt lovlig å kikke på sopp også.

Foto: Elin Viker Thorkildsen

Oppmøtested

Møtested: Stubdal krysset ved Åsa i ved Steinsfjorden.