20-års jubileumsfeiring på Klækken hotell for Buskerud Botaniske Forening

  • Klækken hotell, Hadelandsveien 386, 3514 Hønefoss, telefon 32 14 00 00.
  • Festmiddag vil starte kl 18.30 på lørdag.
  • Middagen holdes av BBF.
  • Drikkevarer betales av den enkelte.
  • Jan Sørensen har sagt ja til å vise en bildekavalkade!

 

Påmelding til Elin Viker Thorkildsen, se epost på siden.

Overnatting fra lørdag til søndag:

Overnatting fra lørdag til søndag ordner man selv. Her er priser på overnatting, innhentet fra hotellet:

  • Per person i enkeltrom kr.1625,-
  • Per person i dobbeltrom kr.1425,-

Program for søndag vil være som følger:

Turavgang fra Klækken hotell kl. 10.30. Derfra skal vi gå til Grunntjern og Hvitmyra. Grunntjern har naturtypen kalkbarskog – urterik kalkfuruskog. Distriktet er en nasjonal hotspot-region for biologisk mangfold, ikke minst for kalkfuruskog med tilhørende artsmangfold.

Hvitmyra ligger på kalkgrunn i Åsa. Åsa-området er en hotspot for biologisk mangfold med en usedvanlig rik soppflora og mange rødlistede karplanter. Myra er en av flere rikmyrer i Åsa med forekomst av myrflangre og andre rødlistede og sjeldne rikmyrsarter.

Lenke: http://lager.biofokus.no/omraadebeskrivelser/Frivilligvern2016_GullerudmarkaFV.pdf

Dette er Kirstis spennende orkideområder. På denne årstiden finner man gjerne ikke orkideer, men kanskje sopp og starr.

Hvis vi rekker, går vi videre til Ultvedttjern for å se hvordan grunneier skjøtter myrflangre-myra si.

Vi tar med termos og matpakke. Relevant fottøy for mulige våte områder må tas med.

Turleder: Kirsti Ruden Østlund, mobil nr. 93262071