Lav og kjuketur i Nordre Pollen naturreservat

Har du lyst å lære mer om laver og kjuker? Bli med Kryptoklubben på tur i Nordre Pollen naturreservat! Turen går igjennom en variert barskog, fylt med spennende arter av lav, kjuker, moser og sopp. I fjor fant vi blant annet dynekjuke (EN), som er sterkt truet på den norske rødlisten.
Turleder er Helene Lind Jensen, utdannet ved NMBU og ansatt i SABIMA, paraplyorganisasjonen over Botanisk Forening, Sopp og nyttevekstforbundet m. flere.
Ta med deg matpakke, drikke, klær etter vær og gjerne skrivesaker.
Turen går igjennom tidvis kupert og bratt terreng og regnes som middels utfordrende.
Arrangement er satt opp av Kryptoklubben (KK), studentklubben til Norsk Botanisk Forening-østlandsavdeling. Turene våre er rettet mot Norges Biovitenskapelige Universitets (NMBU) studenter og ansatte, men åpent å komme for alle!

Dynekjuke fra Nordre Pollen naturreservat. Foto: Helene Lind Jensen.

Oppmøtested

Parkering ved Tusenfryd.