Lauvås – Presteseter. Kartlegging i samarbeid med Sabima.

Oppmøte blir på P-plass nær Lauvås kl 1000.  Vi vil kartlegge deler av området vest for Lauvås – mot Presteseter.  Det er svært få registreringer der og alle med litt artskunnskap i ulike fagfelt er velkomne.   Vi registrerer alt vi kan navnet på og tar bilde eller belegg av det som er mulig for å bestemme etterpå.

Vi deler oss i små grupper for å dekke så stort område som råd.

Foreningen dekker reiseutgifter med kr 4 pr km og kr 1 pr km pr passasjer.

Kontaktperson er Dagny Mandt og påmelding ønskes til tlf 90144859.

Området består av hogst/plantefelt av eldre og nyere dato, eldre granskog, koller og myrer.

 

Oppmøtested

Lauvås P-plass

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.