Landsmøte 2020

AVLYST!

Velkommen til Landsmøte

Landsmøtet er Norsk Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her vi bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i neste toårsperiode. Vi legger opp til bred diskusjon om forenkling av kontingentstruktur, etiske retningslinjer og arbeidsprogram.
Vi inviterer alle til å tenke over hva dere synes Norsk Botanisk Forening skal satse på framover og komme med innspill før landsmøtet.

 

Oppdatert informasjon om landsmøtet kan leses her

 

Viktige frister:
1 april: Frist for innspill fra grunnorgansisasjonene til landsmøtesaker
1. mai: Landsmøte program blir offentliggjort
20. mai: Frist for påmelding av delegater

Oppmøtested

Runde miljøsenter