Lågabakkane Naturreservat

Dette nye naturreservatet ligger lengst nord i Larvik Kommune og vi ser hva som finnes der.

Fremmøte på Skottebrygga kl 1100 for samkjøring om det er mulig eller Kvelde Servicesenter (Esso) kl 1130.  Kjørespleis kr 1,50 pr km.  Ved behov for skyss er det fint om det avtales med turleder på forhånd.

Vi tar en liten matpause underveis, så ta gjerne med mat og drikke.  I pausen går vi gjennom hva vi har funnet og prøver å bestemme eventuelle ukjente planter.

Gjeldende smittevernregler skal følges og alle deltakere blir registrert med navn og telefonnummer for eventuell smittesporing.

Kontakt gjerne turleder om dere er usikre på noe.

Velkommen!