Kvist- og knopptur til Nesset i Ås

Kvist- og knopptur til Nesset i Ås
Vi prøver å variere stedene for disse turene fra år til år. I år velger vi
området lengst inn i Bunnefjorden, med rik løvskogsflora.

Oppmøte ved kiosken på Nesset kl. 11:00. Buss 505 fra Oslo buss-
terminal (også greit å parkere, litt bort mot Breivoll). Slik det ser ut i skrivende stund, går bussen fra plattform B6 kl. 10:25, men sjekk sjøl tidene før du drar!

 

Oppmøtested

Oppmøte ved kiosken på Nesset kl. 11:00. Buss 505 fra Oslo buss- terminal (også greit å parkere, litt bort mot Breivoll). Slik det ser ut i skrivende stund, går bussen fra plattform B6 kl. 10:25, men sjekk sjøl tidene før du drar!