Kveldstur til Tungenes i Randaberg kommune.

Torsdag 8. juni. Kveldstur til Tungenes i Randaberg kommune.

Fremmøte kl. 18.00 på P-plassen på Tungenes.

Turleder: Svein Imsland tlf. 918 12 333