Kveldstur til Lohnetjønn naturreservat og tilgrensende våtmarksområde

Fellestur med Norsk zoologisk forening, Sørlandsavdelingen til Lohnetjønn naturreservat og tilgrensende vårmarksområde. Vi kartlegger planter og dyr langs ei rute fra Kjelland og vestover mot naturreservatet. Oppmøte kl. 19 ved parkeringsplassen ved Søgne Misjonskirke på Lohne. Turleder Asbjørn Lie.

Oppmøtested

Parkeringsplass ved Søgne Misjonskirke