Kveldstur langs turstien fra Hommelvik til Flatholman i Malvik

Jernbanetraseen mellom Hommelvika og Stjørdal er nå lagt i tunnel gjennom Gjevingåsen.
Den gamle jernbanelinja som gikk langs sjøkanten mellom Hommelvik og Muruvika er nå gjort om til tursti.
På østsida er det kalkrikte bergskjæringer, på vestsida kalkrike strandberg.

Vi går fra parkeringen for Malvikstien mot Muruvika og ser hva for spennende vekster vi finner langs stien og på bergene.

Oppmøtested

Parkeringen til Malvikstien (Nygårds alle 5, 7550 Hommelvik)