Kulturlandskapskonferansen 2019

En dagskonferanse om det historiske landbruket med tilhørende naturmangfold. Status og tilstand i kulturlandskapet og kulturlandskapets rolle videre i samfunnet. Fra bærer av naturmangfold og historie til potensielt bærekraftig matproduksjon som styrker naturmangfoldet og den allmenne kunnskapen om natur, mat og historie. Kan kulturlandskapet gjøre samfunnet mer bærekraftige i hverdagen og vil småskalalandbruket få sin renessanse eller forsvinne?

Vestland Botaniske Forening inviterer til en lærerik dag om vår felles natur- og kulturarv, nemlig kulturlandskapet vårt.

Sted: Clarion Hotel Admiral (Bergen)
Dato: 26. oktober 2019
Klokkeslett: 09.00-19.00

PROGRAM

– 10.00: Velkommen
Status og tilstand i kulturlandskapet:
– 10.10-11.00: Anders Gunnar Helle, miljørådgiver og styremedlem i Vestland Botaniske Forening
Hvorfor kulturlandskap er viktig, og naturmangfold i kulturlandskap:
– 11.05-11.50: Marte Olsen, biolog ved Dokkadeltaet våtmarkssenter og bonde ved Markedshagen på Dokka
Fordeler og ulemper ved forskjellige kulturlandskap:
– 12.00-12.25: Knut Byrkjenes Hauso: Bonde og nstleder i Hordaland Bondelag
Bybønder: 
– 12.30-13.00: da Kleppe, Bybonde i Bergen
Lunsj: 13.00-14.00:
Kulturlandskap og folkehelse:
– 14.00- 14.45: Riga Agdal, Fagseksjonsleder ved Institutt for velferd og deltaking, Høgskulen på Vestlandet
– 14.50- 15.10: Marienne Haugland, bonde ved Hauglandseta gård
Kulturlandskap og reiseliv
– 15.15-15.40: Liv Lyngstad, daglig leder ved Norsk landbruksrådgivning vest
– 15.45- 16.05: Kåre Nes, reiselivsbonde, Nestunet
Kulturlandskap og bærekraft
– 16.15- 16.45: Nordhordland Biosfæreområde
Kafédialog
– 17.00- 17.50: Temadiskusjoner
Middag: 
– 18.00. 19.00: Fellesmiddag

 

Konferansen er åpen for alle

Det vil være inkludert servering av lunsj og middag, samt pauseservering under konferansen.

Pris
Medlem: 100 kr
Ikke-medlem: 150 kr

Oppmøtested

Clarion Hotel Admiral, Bergen