Krusfrø og breiflangre på Langhus

På Langhus i Nordre Follo har vi slått ei eng i noen år for å forhindre gjengroing. På denne enga vokser skjermplanten krusfrø Selinum carvifolia som trives på slåttenger. På Langhus finnes også breiflangre Epipactis helleborine som er sjelden på grunnfjellsområdene øst for Oslofjorden. Ved Bensekulpen kan vi også se på myrplanter som selsnepe, melkerot, skjoldbærer og klourt. Kanskje finner vi også myggblom som er registrert her tidligere?
Terreng: Lett tur, men vått i myra ved Bensekulpen. Støvler er nødvendig for å se på myrplantene.
Oppmøte: Langhus stasjon
Offentlig transport: tog på linje L2
Parkering: Langhus stasjon
Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Oppmøtested

Langhus stasjon