Flora på skjellsandsbanker

Rik flora på veldig gamle skjellsandsbanker.

Kolbjørnvikens østside.
Møte ved Badeplassen Kolbjørnsviksjøen klokken 11:00.
Turleder: Nils Skaarer

Oppmøtested

Badeplassen ved Kolbjørnsviksjøen