Knerot i Nordre Follo

Vi inviterer til tur for å se orkidéen knerot Goodyera repens.

Oppmøte: enten i Ospelia på Langhus for felles kjøring derfra kl. 13.30 eller direkte der gåturen starter ca. kl. 13.45, ved en liten parkeringsplass vis-a-vis Gjevikveien 71, ved foten av Jevikåsen. GI BESKJED OM HVOR DU MØTER.
Varighet: kanskje til 17:00, men ta høyde for ytterligere en time.
Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09)

Turen går i skogsterreng, både på og utenfor stier. Gode, kraftige turstøvler er nødvendig. Turen kan nok oppfattes som slitsom av noen, men er ikke vanskelig. Ta med mat og drikke for pause underveis.

Oppmøtested

Ospelia, Langhus eller Gjevikveien 71 ved Jevikåsen