Kjøttfangende blærer og botanisk kamikaze: når planter samspiller

I naturen samspiller arter med hverandre. Blomsterplanter og pollinerende insekter lever for eksempel i et tett knyttet samliv som gagner begge parter; insektene får mat i form av nektar mens blomsterplantene får bistand til pollineringsjobben. 

Setter vi slike samspillet under lupen ser vi derimot at naturen slettes ikke bare er harmonisk. Rett foran nesen din foregår det en evig kamp mellom planter, dyr og andre organismer. Bli med på foredrag og lær om slike forunderlige og absurde samspill som utarter seg i naturen. Alt fra kvae, til kjøttfangende blærer og botanisk kamikaze står på agendaen.

 

Foredraget holdes i Biboasen, hovedbibliotekets arragementsrom i underetasjen.

Gratis adgang for alle.

Oppmøtested

Biboasen, hovedbibliotekets arragementsrom i underetasjen.