Kjempesoleietur ved Langvannet i Lørenskog

Langvannet med innløpet fra Ellingsrudelva har en av Norges største lokaliteter av den rødlistede kjempesoleien Ranunculus lingua som blomstrer sent på sommeren. Den er kommuneblomst i Lørenskog og vi har sett en økning i bestanden fra år til år. Her vokser også kjempepiggknopp. På turen ser vi også litt på generell kantvegetasjon og svartelistearter.

Turledere:  Line Hørlyk (48034902)
Oppmøte:  Parkeringsplass på badeplassen Langgrunna langs Marcus Thranes vei, kl. 18.00.
Transport: Tog til Lørenskog stasjon. 10 min gange til Langgrunna.
Varighet:   1 ½ – 2 timer.
Terreng:    Gruset gangvei, skråning og sivsone ned til vannkanten.