Kjempesoleietur i Lørenskog Onsdag 23. august Kl. 18:00

En av de største forekomstene av kjempesoleie (EN) i Norge ligger her i Lørenskog, inneklemt mellom masse infrastruktur. Største populasjon er det i Sumpa nedenfor Lørenskog togstasjon der Ellingsrudelva og Stovnerbekken møtes, men den har spredt seg mye langs elvedraget og ut til nordenden av Langvannet. Klourt, kjempepiggknopp, stautstarr (EN), temynte og gul frøstjerne finnes også her. Vi skal også følge opp et tidligere funn av noe som muligens er engelsk karse. (EN=sterkt truet i Rødliste for 2021).

Oppmøte: På parkeringsplass ved Lørenskog togstasjon. Gratis parkering etter kl.17.00 for de som kommer i bil.
Turledere: Line Hørlyk (48 03 49 02) og Tore Berg (mob. 975 03 649) (Per, Bjørn).

 

Oppmøtested

På parkeringsplass ved Lørenskog togstasjon, den som ligger nærmest rundkjøringen