KAUTOKEINO 14.-15. JUNI – NYBEGYNNERKURS I ARTSBESTEMMELSE OG BRUK AV ARTSDATABANKENS VERKTØY

Kurset er et samarbeid mellom Guovdageainnu meahcceguovddáš og Nordnorsk Botanisk Forening. Førstnevnte ivaretar det praktiske og organisatoriske.

Vi vil så langt det er mulig søke å gi den enkelte kursdeltaker individuell oppfølging i forhold til ambisjonsnivå. Språklig vil det bli brukt både norsk og samisk og ved behov blir det som blir sagt på norsk gjentatt på samisk. Samiske plantenavn vil bli brukt muntlig og skriftlig der slike finnes.

Når det gjelder innhold vil kurset være to-delt. Den botaniske delen vil være en demonstrasjon av de vanligste plantene i indre Finnmark når vi går rundt i nærområdet i Kautokeino sentrum. For de kursdeltakerne som ønsker det vil dette også inkludere mose og lav. Når vi er tilbake fra de korte turene vil vi se litt nærmere på de plantene som vi har samlet inn, og da bruke relevant faglitteratur og digitale verktøy som artsorakelet, til å øve oss i artsbestemmelse.

Den tekniske delen av kurset vil være en første introduksjon og oppøving i bruk av noen av de digitale ressursene til Artsdatabanken. Det vil si Artsobservasjoner, Artskart og Artsorakelet.

Etter endt kurs vil du da kjenne igjen noen flere planter enn du kunne før og også selv kunne rappportere inn funn du gjør av planter, dyr og fugler. Her behøves det en stor innsats i årene fremover. Floraen i Kautokeino er stedvis dårlig kjent.

Praktisk informasjon:

Påmelding til meahcci@meahcci.info eller tel. 90727698.
Kursavgift kl. 500,- inkluderer kursmateriale, lett servering og for den som ønsker det – medlemskap i Meahcceguovddáš. (Halv pris for ungdom under utdanning.) Betales til konto 1254.62.91144 eller Vipps 545709.
Tilreisende kan ta kontakt med oss om de vil ha hjelp til overnatting.

Oppstart vil være kl. 9 den 14. juni og avslutning kl. 17 den 15. juni

Vi ses!

Oppmøtested

Kautokeino kulturhus

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.