Kartleggingstur, uke 37

Det blir kartleggingstur mandag 12. september til Stord kommune. Tema: «Mispeljakt på Stord».
Kontakt alf.harry@botaniskforening.no for informasjon og påmelding.

Alle våre arrangementer er åpne for alle!