Kartleggingstur, uke 35

Det blir kartleggingstur onsdag 31. august til Fitjar kommune. Tema: «Fonno og Storavatnet, Fitjar».
Kontakt alf.harry@botaniskforening.no for informasjon og påmelding.

Alle våre arrangementer er åpne for alle!