Kartleggingstur til SøraBømlo

Det blir kartleggingstur til SøraBømlo onsdag 21. juni. Det blir særlig lagt vekt på floraen på rikmyrene.
Kontakt alf.harry@botaniskforening.no for informasjon og påmelding.

Alle våre arrangementer er åpne for alle!