Kartleggingstur i Jønndalen, Nore og Uvdal – fulltegnet

Buskerud Botaniske Forening inviterer til kartleggingstur til Jønndalen, Nore og Uvdal i Viken fylke. Kartleggingsturen er åpen for alle i Norsk Botanisk Forening.

Tidspunkt: 24. – 26. juli 2020.

 

Det er søkt om økonomisk støtte til kartleggingen, som antagelig vil dekke kost og losji, men det vil bli gitt nærmere informasjon om dette. Vi blir mye i felt, og vil registrere funn i artsobservasjoner.no på ettermiddag og kveld, så ta med PC.

 

Plan for kartleggingsarbeidet:

Fredag 24. juli kl. 18.00 – 21.00 frammøte og orientering om kartlegging.

Lørdag 25. juli kl. 9.00 – 16.00 kartlegging fra Jønndalen Høyfjellseter 930 moh. Langs Jønndalsåe til Solheimstulen Turisthytte DNT, 1000 moh.

Søndag 26. juli kl. 9.00 – 15.00 kartlegging fra Solheimstulen Turisthytte DNT, 1000 moh  til Solheimstulberget 1231 moh, og Rundhovda 1243 moh.

 

Jønndalen er et veldig lite kartlagt område. Kun 21 funn av karplanter er registrert i dalen.

Ingen moser og lav er registrert i området.

Vi håper på å undersøke gamle setervoller og beiteområder i dalen samt områder over tregrensen.

Ingen forkunnskaper er nødvendig – alle kan være med.

 

Påmelding til Jan Sørensen, epost: huldreveien26c@gmail.com, mobil 48273297.

 

Vi gleder oss!