Kartlegging ved Gallisvannet i Kodal i samarbeid med Sabima.

Vi tar for oss skogområdet øst for Gallisvannet der det er lite registreringer av arter. Det er en fordel med litt artskunnskap på en kartleggingstur, men om du er nybegynner som har lyst til å lære mange nye arter er du også hjertelig velkommen. Sikre funn legges inn i artsobservasjoner under prosjekt «Kartleggingsmidler Sabima».  Hvem som legger inn hva blir vi enige om på turen.

Oppmøte klokken 10:45 på P-plass Spar, Kodal.  En kan også samkjøre fra Skottebrygga kl 1000, for samkjøring så dekkes reiseutgifter av foreningen med kr 3,50 pr km for den som kjører pluss kr 1 pr km pr passasjer. Si ifra til turleder på forhånd om du møter på Skottebrygga.

Vi tar dagen til hjelp og tar minst en mat/kaffepause på egnet sted.

Ved spørsmål om turen kontakt turleder.

Velkommen!

Oppmøtested

Oppmøte på Skottebrygga, Larvik kl 1000 eller P-plass Spar Kodal nær Kodal skole kl 1045.