Kartlegging på Langåra, Asker

Ny tur til Langåra søndag 3. September, til erstatning for de avlyste turene 20. august og 27. august.
Vi satser på å få haik over Langårsundet, fra Brønnøya til Langåra. Jeg håper at det er såpass mye båtfolk i farten, som kan svippe oss over.
Vi møtes kl. 11 på Nesøya, ved Vendla 54, der flytebrygga over til Brønnøya er. Det går buss til Nesøya – se ruter.no for rutetider. For de som ankommer med bil er det stor utfartsparkering (Søndre vei 4) med kort vei (ca. 6 minutter) ned til flytebrygga. Antatt retur: ved 15-16-tida, litt avhengig av værforholdene.
Skulle det ikke la seg gjøre å få haik til Langåra, får vi botanisere på Brønnøya som også er et botanisk rikt og interessant område.
Turleder: Geir Arne Evje (97 68 29 09).