Kartlegging i Hagahogget og Bergsåsen i Asker

I forbindelse med Viken-kartlegging i august i fjor fant turleder ei flott rikmyr. Målet med turen er bl.a. å undersøke flere myrer og kartlegge eventuelle orkideer. På vei opp mot myrene går vi gjennom ei sørvendt li med rik skogsflora.
Turen er krevende, 6-7 km lang og 250 høydemeter. Velg gode sko; vil du ut på myra, må de tåle vann.

Oppmøte: Parkeringsplass Solliveien i dalsøkket etter Steinset/Daleløkka.

Det finnes ikke offentlig transport. Derfor ønskes påmelding slik at turleder kan organisere kjøring. Påmelding til turleder innen mandag 24.06. Oppgi om du benytter bil, antall ledige plasser, og om du kan hente deltakere på Asker stasjon eller andre steder.
Turleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264 eller sveindrangeid(at)gmail.com)

Oppmøtested

Parkeringsplass Solliveien i dalsøkket etter Steinset/Daleløkka.

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.