Kartlegging Grevesteinområdet – VSV for Heisetra

Sabima støtter arbeidet og denne dagen vil vi registrere så mange arter vi kan i skogsområdet som har svært få registreringer fra før.

Fremmøte på Skottebrygga kl 1000 for samkjøring eller Esso, Kvelde kl 1030.  Transportutgifter dekkes av foreningen med kr 4.40 pr km og kr 1 pr person pr km.

Vi holder på så lenge vi kan så ta med godt med niste.

Ved mye regn flyttes arrangementet til en annen dag.

Velkommen til alle som ønsker å bidra med litt eller mye artskunnskap slik at vi kanskje kan bli flere lag og kan dekke et større areal.

Oppmøtested

P-plass ved Skottebrygga