Kartlegging av lav, sopp og moser på Jeløya

Kartlegging av kryptogamfloraen på Nordre Jeløya, Moss

Kartlegging av kryptogamfloraen (lav, sopp og moser) på Nordre Jeløya i samarbeid med SABIMA.
Møt opp på Skallerød gård, Jeløya.
Denne turen har påmelding til SABIMA.
Her er SABIMAs beskrivelse av turen: https://www.sabima.no/kartlegging/kartleggingsturer

Kontaktperson fra Østfold botaniske forening er Camilla Lorange Lindberg, epostadresse: camilla-lorange.lindberg@nmbu.no, mobiltelefon: 94899125.

Oppmøtested

Skallerød Gård, Reneflotveien 54, 1514 Moss