Kartlegging av lav, moser og sopp i Kjekstadmarka, Asker

Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) og lokallaget i Asker (NiA) har brukt
opplevelsesmessige argumenter til å avgrense og foreslå vern av to områder i de høyereliggende
deler av Kjekstadmarka, se kart. Marka er mye brukt av befolkningen, både sommer og vinter. ØLA
vil bidra med en botanisk kartlegging av områdene, karplanter om sommeren og kryptogamer
senhøsten. Det er myr og uberørt, lysåpen furuskog og i forsenkninger granskog, rundt 300 moh.
Deler av området er lite botanisk undersøkt.
Oppmøte: Utfartsparkering v/ skiløypene Dikemark
Kartleggingsleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)
Påmelding: NBFs kalender eller mail til sveindrangeid(at)gmail.com
Vanskegrad: Skogsterreng med stier. Pga. myr er det fordel med sko som tåler vann. Det er opp mot
2 km å gå på sti fra utfartsparkeringen til kartleggingsområdet.
Kollektivtransport: Bussrute 280 fra Asker stasjon 10:17, ankommer Dikemark 10:36. (Sjekk evt.
endringer på ruter.no). Fra stoppestedet spaserer du Verkensveien mellom bygningene til Dikemark
sykehus og følger samme vei videre til utfartsparkeringen. Hvis du kommer med bil, kjører du
samme vei.
ØLA har etter søknad fått økonomisk tilskudd til kartleggingen. Ta vare på kvitteringer. Etter
kartleggingen

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.