Karplanter og moser på den nye rødlisten

Vil du vite mer om hvilke arter som er nye på rødlista og hvorfor de har havnet der?

Bli med på Botanikk-torsdag, 21. april, kl. 18. Alt du må gjøre er å trykke her.

Stadig flere karplanter og moser kommer inn på rødlista. Arealtap truer mange arter, mens stadig flere er i ferd med å bli klimaflyktninger uten steder å flykte til.

Eksperten Torbjørn Høitomt i Moseklubben forteller om den nye rødlisten for arter og gir deg et innblikk i metodikken som avgjør hvilken kategori artene havner ut i.

 

Oppmøtested

På selvvalgt komfortabelt sted med internettilgang. Trykk på lenken i teksten over eller bruk Zoom-rommets "Webinar ID": "851 6939 3267 " eller nettadressen: https://us06web.zoom.us/j/85169393267