Kanadagullris-dugnad på Lilløyplassen

Bli med på lukedugnad for å redde de artrike blomsterengene og grunnlendt kalkmark rundt Lilløyplassen naturhus på Fornebu. Kanadagullris og russekål er hagerømlinger som fortrenger den stedegne naturen. For å bevare naturen rundt Lilløyplassen, som er under sterkt press, skal vi luke disse hagerømlingene før de får sjansen til å spre frø. Det blir mest fokus på disse artene både innenfor og utenfor Lilløya naturreservat. Ta gjerne med matpakke. 

Dugnaden er i samarbeid med Bærum Naturvernforbund (NiB) og Lilløya Naturhus (Besøkssenter våtmark Oslo).

Oppmøtested

Foran Lilløyplassen naturhus. (Tornsangerveien 27, 1370 Sandvika) - kl.12