Julemøte ØBF Ny dato 11. desember 2023

Flyttet til 11. desember 2023

Julemøte i ØBF, Østfold botaniske forening.

Påmelding til Mette Mebostad Tlf: 45608707

Ny dato 11. desember

Oppmøtested

Eldrebølgens lokaler i 2. etasje, Mosseveien 10, 1640 Råde