Jeøya med nogo attåt

Torsdag 11. november kl. 19.00 på Mostun

Denne kvelden vil Tor Leif T. Jonassen holde et foredrag han har kalt: «Jeøya med nogo attåt» Jeløya ligger i Moss kommune og har en svært rike blomsterflora.