Jakten på norsk urskog

Tirsdag 29. oktober 2019 kl 18:30

Sted: Midt-Telemark landbrukssenter, Gvarv

Foredrag ved Mikkel Soya Bølstad

Arealene som kan betegnes som norsk urskog blir stadig redusert. Hogst og annen menneskelig aktivitet trenger seg år for år inn mot områdene. Mikkel Soya Bolstad har gitt ut boken: «I skogens dype stille ro: Jakten på den norske urskogen».

For mer info se hjemmeside:

http://www.miclis.no/tbf/