Invitasjon til florakartlegging Geiteryggen, Hol kommune 14. -18. juli 2024

Buskerud Botaniske Forening inviterer igjen til florakartlegging i Hol kommune, denne gangen ved Geiterygghytta. Hytta ligger på 1224 meter over havet, der mektig vestlandsnatur møter østlandsk høgfjell. Hytta ligger i Skarvheimen, og er innfallsport til Hallingskarvet nasjonalpark og ville og vakre Aurlandsdalen. Geologien i området byr blant annet på en del kalkrike områder der den mer krevende høgfjellsflora trives. Og i juli er floraen på sitt beste. Riktignok kan det være en del snø, så det er lurt å utstyre seg for nokså vinterlige forhold. Vi håper å finne blant annet blindurt, snøsøte, issoleie, reinrose og fjellmarinøkkel. Forkunnskaper er ikke nødvendig, opplæring vil bli gitt.

Invitasjonen gjelder for medlemmer av Norsk Botanisk Forening.

 

Egenandel pr. deltager for oppholdet vil være:

Overnatting for fire døgn med fullpensjon (frokost, middag, termos og matpakke) (begrenset antall):

Påmeldingsgebyr (refunderes ikke ved avbestilling)                  kr.    500

Egenandel                                                                                kr.  1000

Dette er en turistforeningshytte, og vi må dele rom. Vi har reservert plass i to-, tre- og firesengsrom slik at vi kjenner dem skal dele rom med. Turledere fordeler rom. Dersom du/dere avbestiller/ikke møter opp, er BBF pliktig til å betale for oppholdet. Det betyr at det er utgifter vi ikke kan søke støtte for. Da må du/dere betale fullt beløp selv (med fratrekk av egenandel).

Påmeldingsgebyr sendes BBFs kontonr. snarest: 2280.33.22922

Restbeløp betales innen 20. mai.

Innbetalinger merkes med Hol 2024 + navn på deltakere.

 

Oppmøte:

Geiterygghytta er lett tilgjengelig fra øst og vest. Fra parkeringen og busstoppet ved Geiteryggen (på østsida av Geiteryggtunnelen) på fylkesveg 50 Hol-Aurland er det 3 km å gå inn til hytta. Vi møtes på parkeringen 14. juli kl. 15.

Vertskapet på Geiterygghytta er behjelpelig med å få fraktet inn bagasjen og ev. deltakere som har behov for det.

 

Turledere:

Elin Viker Thorkildsen, tlf. 91123391 og Sissel Carlstrøm tlf. 90925892

 

Påmeldingsfrist, husk begrenset antall deltagere: 20. mai 2024

Påmelding via nettsiden til BBF https://buskerud.botaniskforening.no/turer-og-arrangementer.

 

Vennlig hilsen for Buskerud Botaniske Forening

Elin Viker Thorkildsen og Sissel Carlstrøm

Oppmøtested

Se invitasjonen

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.