Infomøte om fremmede arter på Bjerkøya

Hagerømlinger og andre fremmede planter har vært et økende problem for naturen i området. Øyfolk på Bjerkøya har lagt ned stor innsats for å bekjempe fremmedarter, med støtte fra Holmestrand kommune og Statsforvalteren. Øyfolket, folk i nærområdet og andre interesserte inviteres nå til et åpent møte på Lokalet Fremad, Kverntangen 30, Selvik, torsdag 11. april kl 18.00-19.30. Vi håper så mange som mulig vil komme.

Møtet arrangeres av Bjerkøya Vel i samarbeid med Larvik Botaniske Forening og Naturvernforbundet Holmestrand, og er en oppfølging av dugnadene og kartleggingen i fjor sommer.

Program

– Hva er fremmedarter og hva er status på Bjerkøya? (av kartlegger Bernhard Kløw Askedalen, botaniker).

– Informasjon om bekjempelse av fremmedarter på naboøya Langøya (Sara Kristoffersson, økologistudent).

– Diskusjon om videre innsats på Bjerkøya.

Det blir servering av kaffe og vafler

Forsidebilde: sprikemispel konkurrer om plass med villnype, og derav også insektslivet på øya (rosegallveps).

Oppmøtested

Fremad lokale. Kverntangen 30, Selvik.