Botanisk reise i Telemark

Opprinnelig tema om Sabima går ut. I stedet vil Bjørn Erik Halvorsen holde et foredrag han har kalt Botanisk reise i Telemark. Det viser de spesielle plantene som finnes i Telemark.

Sted: Mule Varde, Porsgrunn.

Enkel servering etter møte.

Rød skogfrue. Foto: Åse Halvorsen