Høstmøte med syltetøy

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF).
v/ Eirik Knive.

Sted: Mule Varde, Porsgrunn.

FNF er et nettverk for natur- og friluftforeninger. Det finnes FNF-er
for mange deler av Norge. TBF er med i FNF Telemark. Eirik Knive
er koordinator for FNF Telemark, og han vil fortelle om FNF generelt
og hva som er viktige saker i vårt fylke og vår region.
NB!!! Etter foredraget blir det syltetøy og vafler. Vi håper mange tar
med seg en prøve fra høstens hjemmelagde syltetøy enten bærene
kommer fra skogen eller er plukket i hagen!