Kartleggingstur til Heggsjø i Kjekstadmarka, Lier

I nordenden av Heggsjø er det rikmyr og våtmarker. Kun 21 karplanter er hittil registrert her. Turleder var mye i området for 30-40 år siden. Mulighet for å finne orkideer og andre rikmyrsarter.
Vanskelighetsgrad: vanlig terreng. Fordel med høye sko som tåler vann (eller badesko!). Ta med notatblokk og om du har, GPS.
Turleder: Svein Olav B. Drangeid

OBLIGATORISK PÅMELDING, se skjema lenger ned.

Oppmøte: Kjenner utfartsparkering, Liertoppen. Kun plass til 4-5 biler. Deltakere med bil bør avtale felleskjøring. Se kartet. 
Offentlig transport: Bussrute 71 mellom Asker st. og Drammen, 15 min mellom hver avgang. Gå av på Tveita, Lierskogen. Fra bussholdeplass 500 m til oppmøtested. Derfra er det 2 km på skogsbilvei inn til lokaliteten.

Bildet viser Heggsjø. Foto: Svend Asbjørn Sylling

 

Oppmøtested

Kjenner utfartsparkering, Liertoppen

Påmeldingsfristen har gått ut

Dessverre er det for sent til å melde seg på dette arrangementet.